กระบวนการผลิต

1 การเพาะปลูกและการหมัก

การเก็บเกี่ยวและการหมักให้เกิดจุลินทรีย์ทีมีประโยชน์ด้วยการคัดสรรวัตถุดิบ

2 การคัดกรอง

เฉพาะส่วนประกอบที่ดีมีประโยชน์เท่านั้นที่ถูกนำมาใส่ในถังผสมสำหรับการผลิต

3 การคัดกรอง

ส่วนผสมจะถูกฆ่าเชื้อโดยวิ่งผ่านท่อที่อุณหภูมิสูง

4 การบรรจุขวด

EM・X GOLD จะถูกเทใส่ขวดและเอาใส่กล่องอย่างระมัดระวัง

การควบคุมคุณภาพ

โรงงานผลิต EM・X GOLD ได้รับการรับรองภายใต้มาตรฐาน FSSC22000 ซึ่งเป็นหนึ่งในมาตรฐานสากลด้านความปลอดภัยของอาหารและระบบการจัดการ จึงทำให้คุณมั่นใจได้ว่าการผลิตมีคุณภาพสูงในเรื่องความปลอดภัยและสุขอนามัยสิ่งแวดล้อม

ขวดจะถูกตรวจสอบเป็นอย่างดีทั้งก่อนและหลังการบรรจุ

ก่อนที่ผลิตภัณฑ์แต่ละล๊อตจะถูกนำออกจากโรงงานได้ จะต้องผ่านการตรวจสอบขั้นสุดท้ายในเรื่องของค่าพีเอช (ความเป็นกรดด่าง) การประเมินทางประสาทสัมผัส เคมีกายภาพ และสุขอนามัย

เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้ของเราเองและของบุคคลที่สามเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับประสบการณ์ที่ดีที่สุดบนเว็บไซต์ของเรา นโยบายความเป็นส่วนตัว